තණ්හා රතී කේරළ රඟයි – Thanha Rathi Ranga at Kerala

නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රියයන් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද “තන්හා රතී රඟා ”(Between Yesterday & Tomorrow)“ චිත්‍රපටය ශ්‍රි ලංකාව නියෝජනය කරමින් සම්මානය සඳහා තේරී පත් වී ඇත. මෙලෙස නිර්දේශ වී ඇත්තේ, මේ වන විට (දෙසැම්බර් 6 සිට 13 දක්වා) ඉන්දියාවේ ත්‍රිවාන්ද්‍රම් හිදී පැවැත්වන 18 වන කේරළ ජාත්‍යන්තර සම්මාන උළෙල සඳහායි.

Uberto Pasolini විසින් අධ්‍යක්ෂණය කළ Still Life’, Asghar Farhadi අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘The Past’, Paolo Sorrentino අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘The Great Beauty’, Paul Schrader අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘The Canyons’, Jafar Panahi අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘Closed Curtain’, Amos Gitai අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘Cumbusiya Partov’, ‘Ana Arabia’ සහ Kim_Ki-duk අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘Moebius’ මෙවර කේරළ ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලේ එම සම්මානය සඳහා තේරී තිබෙන අනෙකුත් චිත්‍රපට වේ.

Incoming search terms for sinhala movies:

Related posts:

Thanha Rathi Ranga by Nilendra Deshpriya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...


Tags: ,

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.